O COVID non supuxo unha diminución na chegada de foráneos a Galicia. Todo o contrario. O ano pasado os residentes estranxeiros na comunidade alcanzaron os 112.638. Marca histórica. Nunca antes conseguiuse esta cifra. Nin antes da anterior crise, cando o máximo de empadroados doutros países logrouse en 2012 con 112.183. A partir de entón, a cifra encadeou cinco anos de caídas ata os 87.189 (case 25.000 menos) de 2017. E desde entón producíronse tres exercicios á alza ata os 112.638 do ano pasado.

 

Como consecuencia deste incremento, houbo un cambio na composición dos habitantes dos concellos, e aumentaron aqueles en os que a poboación estranxeira supera o 5% do total.

 

Nos últimos anos, estes concellos esborralláronse case á metade. Dos 36 que había en 2010 pasouse aos 19 de 2015 debido á marcha de foráneos a outras comunidades ou a outros países. En 2014, por primeira vez desde que arrincou a crise, a cifra de estranxeiros en Galicia quedou por baixo dos 100.000 e así estivo ata 2019.

 

Pero en 2020 o número de municipios nos que o peso dos estranxeiros superou o 5% do censo total elevouse ata os 43, case o dobre dos que había en 2018 (25). Pese ao incremento, os 43 concellos nos que máis do 5% dos seus habitantes son doutras nacionalidades son case unha excepción nunha comunidade na que os cidadáns estranxeiros representan o 4,2% (cinco décimas máis que en 2019).

 

Estes 43 municipios son moi dispares: están cinco do sete grandes cidades; só outro sete superan os 15.000 habitantes, próximos ás grandes urbes galegas e que deben parte do seu crecemento á inmigración, pero sobre todo son pequenos municipios de comarcas do interior da comunidade (unha cuarta parte ten menos de 2.000 habitantes).

 

Ferrol e Pontevedra

 

Do sete grandes cidades, só Ferrol e Pontevedra non superan o 5% de estranxeiros no seu padrón. A porcentaxe máis baixa é o da cidade departamental que non alcanza o 3%, mentres que na pontevedresa chega ata o 4,2%. Con respecto a 2019, as outras cinco grandes urbes entraron na listaxe dos que superan o 5% de estranxeiros. A porcentaxe máis alta é o de Lugo (6,1%), seguida da Coruña (6%) e Ourense (5,9%). Fóra do podio colócanse Vigo (5,4%) e Santiago (5,2%).

 

Ademais deste cinco grandes municipios, hai outro sete que pasan dos 15.000 habitantes e nos que a porcentaxe de foráneos que viven neles tamén supera o 5%. Na maioría dos casos son concellos próximos ás grandes urbes: Arteixo e Sada na Coruña; Ames en Santiago e O Porriño en Vigo. Tamén forman parte deste grupo Viveiro, Monforte e Lalín.

 

Pero a gran maioría dos 43 concellos contan con menos de 10.000 habitantes e están no interior da comunidade. As provincias de Lugo e Ourense concentran dous terzos dos concellos con máis peso da inmigración (a primeira 16 e a segunda 15). Pola contra, nas da Coruña e Pontevedra só hai 12: seis en cada unha.

 

O ano pasado había 43 concellos galegos que superaban o 5% de poboación estranxeira. Pero se se aumenta a porcentaxe ao 10%, a cifra redúcese a seis: cinco na provincia de Ourense (Entrimo, Carballeda de Valdeorras, Oimbra, Verín e A Mezquita) e un na de Lugo (Burela). E se se incrementa ao 14% quedan só dous, os dous en Ourense. Carballeda de Valdeorras e Oimbra posúen un 14,9% dos seus empadroados de nacionalidade estranxeira. A primeiro conta con 223 foráneos de 1.499 habitantes e o segundo, con 265 de 1.720.

 

A outra cara da moeda son o tres concellos, o tres da provincia da Coruña, nos que a porcentaxe de veciños que non teñen a nacionalidade española é mínimo. Por baixo do 0,5%. Son poboacións, a maioría pequenas (ningunha supera os 3.500 habitantes), nas que hai empadroados menos dunha vintena de estranxeiros. Na Baña a porcentaxe de estranxeiros é só do 0,4% (17 foráneos fronte a un total de 3.415 habitantes); Dodro, tamén co 0,4% (10 fronte a 2.750) e Frades co 0,3% (7 fronte a 2.302).

 

Os casos máis extremos son Frades, Triacastela, Beade, San Xoán de Ríos e Larouco nos que os habitantes doutras nacionalidades non superan o sete persoas. Só o primeiro chega aos dous milleiros de empadroados e os outros catro non alcanzan os 700.

 

Venezolana e colombiana, as nacionalidades con máis peso na cidade da Coruña

 

Un total de 37 nacionalidades, ademais da española, conviven na cidade da Coruña. En 2020 había censadas no concello un total de 14.836 persoas doutros países, o 13% do total da comunidade. América é o continente que máis estranxeiros achega ao municipio (8.500). Séguenlle os procedentes de países de Europa, con 2.914 e os de África, con 1.920. Das 37 nacionalidades con presenza na Coruña, o catro máis numerosas son a venezolana (2.117 persoas); colombiana (1.363), peruana (971) e brasileira (969). A comunidade cubana tamén é importante, con 800 cidadáns, do mesmo xeito que a italiana, con 776. O da Coruña é o segundo concello con máis estranxeiros. A clasificación encabézaa Vigo, con 16.063. Entre os dous suman o 27% dos foráneos que viven en Galicia. Ademais do sete grandes cidades que aglutinan ao maior número de estranxeiros, hai outro trece concellos que superan o milleiro de habitantes doutras nacionalidades. Destacan Arteixo (1.825), Vilagarcía (1.625), Oleiros (1.556) e Ames (1.442). No sete urbes vive o 36% da poboación galega. Con todo, están empadroados o 47% dos estranxeiros que habitan en Galicia.